The 3rd ECVSMR Scientific Meeting 2022

Prikupljanje podataka

 

Naša tvrtka poštuje privatnost, stoga s podacima korisnika postupamo odgovorno i u skladu sa zakonom (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkim komunikacijama i Opća uredba o zaštiti podataka EU)

Osobni podaci se koriste isključivo za nesmetanu organizaciju događaja.

Kupci koji daju suglasnost za obradu osobnih podataka bit će obaviješteni o svrsi korištenja danih osobnih podataka i pravima utvrđenim zakonom.

Voditelj obrade osobnih podataka je Concorda d.o.o., Čazmanska 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, MB: 02079089 , kojeg zastupa direktor Kresmir Korda, tel.: +385 1 2304 261, e-mail: info@ concorda.hr

 

Vaši osobni podaci obrađivati ​​će se na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka. podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te ukidanju Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Korisnici osobnih podataka su interni odjeli tvrtke Concorda d.o.o. i njezini ugovorni obrađivači s kojima je sklopio odgovarajući ugovor za obradu osobnih podataka. Osobni podaci pohranjuju se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili na ograničeno vrijeme.

 

Prava korisnika

Korisnik web stranice može obavijestiti agenciju Concorda d.o.o. (voditelja osobnih podataka) da prestane koristiti njegove osobne podatke putem sljedeće e-mail adrese: ecvsmr2022@concorda.hr

Korisnik web stranice ima pravo pristupa svojim osobnim podacima do kojih je došao tijekom korištenja stranice. Upravitelj osobnih podataka najprije mora provjeriti identitet osobe koja traži pristup osobnim podacima.

Korisnik web stranice ima pravo ispraviti netočne podatke do kojih je došao tijekom korištenja stranice. Voditelj obrade prvo mora provjeriti identitet osobe koja traži ispravak netočnih osobnih podataka.

Korisnik web stranice ima pravo na brisanje osobnih podataka kako je navedeno u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Korisnik web stranice ima pravo prekinuti korištenje osobnih podataka za izravni marketing i profiliranje.

Korisnik web stranice ima pravo odlučiti o korištenju osobnih podataka na temelju automatizirane obrade.

Korisnik web stranice ima pravo žalbe protiv voditelja obrade osobnih podataka nadzornom tijelu ako smatra da se obradom njegovih osobnih podataka krši GDPR.

 

 

Postupak za ostvarivanje prava

Upoznat sam da se svi navedeni zahtjevi u vezi s ostvarivanjem prava u svezi s osobnim podacima mogu uputiti voditelju obrade na sljedeću e-mail adresu: ecvsmr2022@concorda.hr

Upoznat sam da u slučaju ostvarivanja ovih prava voditelj obrade podataka može zatražiti dodatne informacije za potrebe pouzdane identifikacije. On može odbiti djelovati samo ako dokaže da ne može pouzdano identificirati osobu.

Svjestan sam da na moj zahtjev, kojim ostvarujem svoja prava u svezi s gore navedenim osobnim podacima, voditelj obrade podataka mora odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

 

 

Zaštita privatnosti

Za Concorda d.o.o. i njegovu registracijsku stranicu ECVSMR2022, svi primljeni osobni podaci sudionika i korisnika web stranice (kao što su ime i prezime, adresa, e-pošta, naziv institucije, porezni broj, dodatne informacije računa, IP adresa) su privatni i povjerljivi.

Osobni podaci pohranjuju se u skladu sa zakonom i dostupni su samo ovlaštenom osoblju i osobi koja ih posjeduje.

Osobni podaci koriste se isključivo u svrhe kongresnog sudjelovanja. Voditelj obrade podataka neće dati osobne podatke trećim stranama bez pristanka naručitelja.

 

Zaštita podataka

Podaci o korisnicima pohranjuju se u digitalnom obliku, te obrađuju i štite u skladu sa zakonom. Za obradu zaprimljenog upita potrebni su nam osobni podaci korisnika. Svi osobni podaci bit će pohranjeni diskretno i nećemo ih prosljeđivati ​​trećim stranama.

 

 

 

Arhiva faktura

 

Svi dokumenti (evidencija kupnje, narudžbe, računi, reklamacije) čuvaju se u uredu Concorda d.o.o. Korisnik koji se registrirao putem obrasca može zatražiti da se dokumenti dostave elektroničkim ili papirnatim putem.

Ako osobni podaci nisu dani, ugovor ili predugovor se ne može provesti. Ne donosimo automatizirane odluke kako je opisano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o Zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.